26 tháng 12 2010

Một bài thơ của Cụ Nguyễn Du--Bất Mị

Bất mị
 
Bất mị thính hàn canh
Hàn canh bất khẳng tận
Quan sơn dẫn mộng trường
Châm chử thôi hàn cận
Phế táo tụ hà mô
Thâm đường xuất khưu dẫn
Ám tụng Vấn Thiên Chương
Thiên cao hà xứ vấn ?
 
Nguyễn Du
 
 
Không  ngủ
 
Nằm nghe tiếng trống cầm canh
Lạnh đêm không ngủ trống giồn chẳng thôi
Đường xa cho giấc  mộng dài
Tiếng chày giã  giục lạnh đầy không gian
Bếp hoang ếch nhái họp đàn
Góc nhà giun dế  dọc ngang tung hoành
Đọc thầm bài Vấn Thiên Chương
Trời cao đâu biết hỏi cùng nơi nao ?    
 
Quỳnh Chi  phóng dịch ( 1/5/2005 )

1 nhận xét:

 1. Mất ngủ
  Lặng nghe trống cầm canh
  Mất ngủ tiếng trống giồn
  Đường xa, cơn u mộng
  Chày nện vỡ thinh không
  Bếp hoang bầy ếch nhái
  Cùng giun dế dọc ngang
  Cắn răng hỏi trời đất
  Lẽ gì mãi hỗn mang

  ND phóng dịch

  Trả lờiXóa