27 tháng 1 2011

LẶNG MÀ NGHE LỜI CHÚC TẾT CỦA NHÀ THƠ BÙI MINH QUỐC

CHÚC


                  Xin cụ Tú Xương cho nương một bài thơ của cụ


Lẳng lặng mà nghe nó chúc hôn
Hôn hôn lễ lễ lễ no dồn
No dồn đói góp còng lưng nợ
Nợ đến mạt đời trút cháu con


Lẳng lặng mà nghe nó chúc lên
Lên quan lên chức để lên tiền
Lên tiền mặt phố xô giành đất
Giành đất chèn nhau nó phát điên


Lẳng lặng mà nghe nó chúc khôn
Khôn thằng mít đặc cả làng tôn
Phen này em quyết đi buôn mít
Một múi nghìn anh chết lịm hồn…

Đà Lạt 7.8.2003
BMQ
http://phamvietdaonv.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét