20 tháng 2 2011

Quỳnh Hải Nguyên tiêu...Thơ Nguyễn Du

Quỳnh Hải Nguyên tiêu
 
Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên
Y y bất cải cựu thuyền quyên
Nhất thiên xuân hứng thùy gia lạc
Vạn lý Quỳnh châu thử dạ viên
Hồng lĩnh vô gia huynh đệ tán
Bạch đầu đa hậu tuế thời thiên
Cùng đồ liên nhữ đao tương kiến
Hải giác thiên nhai tam thập niên
 
Nguyễn Du
 
(bản dịch)
 
Nguyên tiêu ở Quỳnh Hải
 
Vườn hoang ngập ánh trăng thanh
Nguyên tiêu trăng vẫn lung linh thuở nào
Một trời xuân đẹp xiết bao
Mà người lữ thứ dạ nào vui xuân
Không nhà huynh đệ ly tan
Giận đời điên đảo năm năm bạc đầu
Tạ lòng trăng đến tìm nhau
Ba mươi tuổi vẫn lao đao góc trời
 
Quỳnh Chi phỏng dịch ( 15/2/2006)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét