Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

16 tháng 3 2011

Ăn năn

 
Ăn năn

Bây giờ biển có ăn năn
Làm sao bù lại lỗi lầm biển ơi
Giận ai cuồng nộ nhất thời
Biển dâng sóng cả cuộn trôi đất liền
Còn đâu lòng biển dịu êm
Đưa thuyền cập bến bình yên những ngày
Làng thôn tang tóc ngợp trời
Em thơ ngơ ngác giữa đời bơ vơ
Biết tìm đâu mái nhà xưa
Nền trơ xóm vắng vi vu gió lùa
Vặn mình vật vã sóng xô
Những lời thống hối xa đưa muộn màng

Quỳnh Chi (15/3/2011- Sau ngày sóng thần vùng Đông Bắc) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét