14 tháng 3 2011

Tiếng Việt cách tân--lượm lặt trên Net

Tình cờ NLG đọc được một cái còm về ngôn ngữ học trên trang Anh Ba Sàm khá thú vị, xin ghi lại đây để bà con tham khảo:


Xích Lô đã nói

14/03/2011 lúc 12:12 chiều Tui nghĩ dùng từ “tưởng niệm” mang ý nghĩa chính xác hơn. Trước đây miền Nam cũng dùng từ “tưởng niệm” cho những sự kiện như vậy, nhưng kể từ khi “giải phóng miền Nam” người ta “văn minh” hơn, sửa đổi hết tất cả các từ ngữ, kể cả từ đúng. Sai mà bị sửa thì không nói gì, còn đằng này, từ ngữ người ta dùng không có gì sai mà cũng bị sửa. Tui nhớ Bệnh viện Từ Dũ sau năm 1975 được đổi thành “Xưởng đẻ”, mà họ cho là “làm mới ngôn ngữ”.
Sửa mãi rồi đâm ra sửa bậy, cho nên bây giờ nhiều người không phân biệt được giữa “liên lạc” với “liên hệ” và “liên hệ” với “quan hệ” khác nhau chỗ nào, mà thỉnh thoảng tui thấy báo chí xài lộn tùng phèo.
Đây là các cụm từ đã bị sửa, từ đúng thành sai, mà tôi đã có dịp viết trong nhiều bài phân tích ngôn ngữ.
- “Cô lập” thì sửa lại thành “Cách ly”
- “Sổ Thông hành” biến thành “Hộ chiếu”
- “Thân hữu” thì thành “Hữu nghị”
- “Nhanh lên” thành “Khẩn trương”
- “Ngoại tệ” thì thành “Kiều hối” rồi bây giờ trở lại “Ngoại tệ”
- “Lợi tức” thành “Lợi nhuận”
- “Hoàn lương” thành “Phục hồi nhân phẩm”
- “Kế hoạch” thành “Phương án”
- “Quá sức”, “quá mức” thành “Quá tải”
- “Hiểu rõ” thành “Quán triệt”
- “Quản trị” thành “Quản lý”
- “Phi hành đoàn” thành “Tổ lái”
- “Truyền đơn” thành “Tờ rơi”
- “Kiến thức” thành “Trí tuệ”
- “Khai triển” thành “Triển khai”
- “Suy nghĩ” thành “Tư duy”
- “Giải quyết”, “thi hành” thành “Xử lý”
- “Tiếp nhận”, “lãnh hội” thành “Tiếp thu”
- “Bảo đảm” thành “Đảm bảo”
- “Trương mục” thành “Tài khoản”
Còn nhiều cụm từ đã bị sửa như vậy, họ sửa đi rồi sửa lại.

Do vậy, tui – từ một nhà ngôn ngữ học – đã bị biến thành dân đạp xích lô.

http://basam.info/2011/03/14/tin-14-3-2011/#comments

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét