30 tháng 5 2011

Lời kêu gọi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trước cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979

Xin mời đọc lại bài nầy:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét