27 tháng 7 2011

LỊCH SỬ PHẢI SANG TRANG

LỊCH SỬ PHẢI SANG TRANG

Lưu Trọng Văn

Hoàng Sa –19.1.1974
Các anh ngã xuống

Lợi, Đào, Trứ, Đông, Thêm, Cường, Thà… ơi!

Dù muộn mằn

Hôm nay tên các anh Non sông đã gọi

Dù muộn mằn

Hôm nay Non sông kính cẩn nghiêng mình

Cùng Thắng, Hiền, Nam, Chúc, Khoa, Thoa …

14.3.1988

Ngã xuống ở Trường Sa
Ôi 138 chàng trai nước Việt
Chưa xanh cỏ, đỏ ngực bao giờ

Trên mộ các anh

Dù có úa tàn những sắc cờ vàng, đỏ

Vẫn vẹn nguyên giọt nước mắt mẹ Việt Nam máu đỏ, da vàng

Mẹ Việt Nam ơi! Giọt nước mắt của Người trắng trong mặn chát

Sẽ hóa giải mọi sắc cờ

Để Đồng bào mình

Ngẩng cao đầu Đại Việt hùng mạnh, Tự do

Sông núi hồn thiêng Tụ Nghĩa, Tụ Nhân đâu phải lời bọt mép

Không thể nào khác được

Lịch sử phải sang trang!

LTV – 27.7.2011
(Tôi vừa dự lễ tưởng niệm liệt sĩ hi sinh bảo vệ tổ quốc ,tại đó tôi có đọc 1 bài thơ,xin gửi tặng những người đả ngã xuống ở Hoàng sa, Trường sa. Bài thơ này tôi đã trao tận tay cho bà quả phụ Ngụy Văn Thà – người chỉ huy trận chiến chống Trung Quốc xâm lược tại đảo Hoàng Sa 19.1.1974 và đã hy sinh).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét