Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

25 tháng 12 2011

Mộ gió...(thơ Quỳnh Chi)

Giữa Nha Trang và Tuy Hòa, khoảng xa lộ 21 và sông Hinh


Mộ gió

Vách cao tượng đá vọng phu

Cát vàng mộ gió bao thu đợi chồng

Hoàng Sa mây gió chập chùng

Bao giờ hồn mới mộ phần ngủ yên 

Gió còn thổi mãi triền miên

Gửi theo cùng gió nỗi niềm nhớ thương

Hồn ai lạc giữa đại dương

Gió đưa về với người thương đang chờ  


Quỳnh Chi (25/12/2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét