Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

14 tháng 1 2012

尖閣付近に中国監視船 接続水域に出入り

尖閣付近に中国監視船 接続水域に出入り 

沖縄県の尖閣諸島・久場島から北西約50キロ付近を航行する中国の漁業監視船「漁政201」=14日午前7時52分(第11管区海上保安本部提供)
 14日午前4時55分ごろ、沖縄県の尖閣諸島・久場島から北北東約44キロの接続水域に、中国の漁業監視船「漁政201」が入ったのを第11管区海上保安本部(那覇)の巡視船が確認、領海に入らないよう無線で警告した。
 監視船は同7時40分ごろ、中国の方角に向けて接続水域を出た。
 同本部によると、13日午後10時半ごろ、パトロール中の巡視船が、尖閣諸島・大正島の北東約71キロの排他的経済水域(EEZ)で西に向け航行中の同監視船を発見、警戒を続けていた。

2012/01/14 10:29   【共同通信】

http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012011401001176.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét