Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

24 tháng 1 2012

Thơ Quỳnh Chi: Ru
RU
Ru em câu hát thủy chung 
Đừng như con sáo sổ lồng bay xa 

Ru em ngủ trong tháp ngà

Trăm năm dâu bể can qua mặc người

Ru em bằng vạn tiếng cười

Dẫu cho trần thế muôn lời khóc than

Ru em ru mãi ngàn năm

Cuộn mình tổ kén mơ màng nhả tơ

Ru em sương khói mịt mờ

Cánh hoa tàn úa hững hờ nhẹ rơi 


Quỳnh Chi (21/7/2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét