Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

11 tháng 3 2012

THĂM TÁT MA HAN--thơ Trương Đình Tuyển

 
THĂM TÁT MA HAN
 
 
 
Tôi đến thăm lâu đài đá Tat Ma Han,
Đọc những trang văn trên nền đá trắng.
Đá vẫn vậy! Như suốt đời câm lặng,
Tôi bồi hồi nghe bao chuyện buồn vui,
đá truyền đi tiếng vọng những kiếp người....
Tat Ma Han sừng sững giữa trời,
Pho sử đá ghi cảnh đời nghịch lý.
Vua khóc vợ, xây đền đài kỳ vĩ.
Tôi khóc người thợ đá. Đá ơi!
Và sông Hằng nước mắt cứ đầy vơi...
 
                                        Trương Đình Tuyển 
 (trích từ mail của TVT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét