14 tháng 3 2012

Video Clip: Hải chiến Trường Sa 1988

  • Hải chiến Trường Sa 1988 

    [Full version]

    Nhấp vào đây để xem rõ hơn

     

 http://www.youtube.com/watch?v=vHz4M-a-QeI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét