Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

14 tháng 3 2012

Video Clip: Hải chiến Trường Sa 1988

  • Hải chiến Trường Sa 1988 

    [Full version]

    Nhấp vào đây để xem rõ hơn

     

 http://www.youtube.com/watch?v=vHz4M-a-QeI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét