Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

18 tháng 12 2012

CHẾT BỞI TRUNG QUỐC (bản dịch trọn bộ--DEATH BY CHINA)

Bản dịch hoàn chỉnh của cuốn sách  
CHẾT BỞI TRUNG QUỐC (DEATH BY CHINA) 
  Tác giả : Peter NAVARRO & Greg AUTRY
  Dịch giả  Nhóm dịch thuật cựu học sinh AIT

nhận từ TS TVB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét