18 tháng 12 2012

CHẾT BỞI TRUNG QUỐC (bản dịch trọn bộ--DEATH BY CHINA)

Bản dịch hoàn chỉnh của cuốn sách  
CHẾT BỞI TRUNG QUỐC (DEATH BY CHINA) 
  Tác giả : Peter NAVARRO & Greg AUTRY
  Dịch giả  Nhóm dịch thuật cựu học sinh AIT

nhận từ TS TVB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét