Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

31 tháng 12 2012

Chúc mừng năm mới Xuân 2013

http://greetingscraps.disk9.com/orkut/123%20greetings%20scraps%20ecards/Animations/Happy%20New%20Year/p68/alongway99/Happy%20New%20Year%20Animations/HappyNewYearDovesStarsStream.gif

 
Thân chúc các bạn gần xa 
một mùa xuân mới 
an lành sức khoẻ & hạnh phúc

NLG

Đĩa mì sang canh(Toshikoshi soba) đón năm mới tại Nhật Bản

NLG nghĩ 3 ngày, sẽ trở lại trong bản điểm tin ngày 04/01/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét