Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

29 tháng 12 2012

NHỮNG BỨC ẢNH ĐÔNG TRIỀU DẬY SÓNG

Thứ sáu, ngày 28 tháng mười hai năm 2012

NHỮNG BỨC ẢNH ĐÔNG TRIỀU DẬY SÓNG

Vụ cưỡng chế đất KIM SƠN (ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH) đã xãy ra bạo động giữa nhân dân và lực lượng cưỡng chế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét