12 tháng 12 2012

Sách mới ra lò--HUY ĐỨC: BÊN THẮNG CUỘC

TRẦN HỮU DŨNG: Đọc "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức (viet-studies 9-12-12) -- Cuốn sách vừa mới ra của Huy Đức mà nhiều người đã đợi chờ từ mấy năm qua.  Tôi đã có vinh hạnh được tác giả cho đọc trước toàn bộ bản thảo và có thể nói đây là một tác phẩm mà hễ bạn cầm lên thì không thể đặt xuống
Huy Duc- Benthangcuoc.pdf
2603K   View   Download   

do bạn Tuyết Huỳnh chuyển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét