Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

15 tháng 12 2012

Thần đồng Jackie Evancho & Sarah Brightman -Time to Say Goodbye- on America's Got ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét