02 tháng 1 2013

Chào năm mới 2013: Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số máy, số khung không bao giờ thay đổi.

02/01/2013


Chào năm mới 2013: Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số máy, số khung không bao giờ thay đổi.


H2 - Chào năm mới 2013, Tướng Vịnh nói một câu "thối không chịu được":"Rõ ràng di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có được chính là sự tương đồng ý thức hệ". - Ý thức hệ mà gọi là di sản quý báu ư?
- Cái mà NCV nói "Chúng ta trân trọng tình cảm, ý chí của những người thật sự biểu tình vì yêu nước" được BBC dẫn lại với tấm ảnh này.(bên phải)
- NCV: "họ sẽ viện cớ biểu tình để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam" . Một câu ngắn thể hiện sự mâu thuẫn, không minh bạch: Biểu tình là vấn đề nội bộ xã hội Việt Nam - của một nước có chủ quyền, chính sách đối ngoại là mặt khác của nhà nước, tại sao lại phải phụ thuộc nước ngoài là Trung Quốc? đồng thời nó nói lên cái hèn thân làm tướng.
Toàn bộ bài mới đọc thoáng qua như có vẻ Việt Nam uyển chuyển trong chính sách đối ngoại nhưng xem kỹ mới có những đoạn Vịnh tỏ ra cương cứng không đúng chỗ, ứng xử lá mặt lá trái. Thử hỏi ông nếu không có Mỹ quay lại ĐNÁ, liệu một mình Việt Nam có dám đương đầu với Trung Quốc không?
NCV có gì đó như: Vừa phát ngôn với tư cách người đại diện Chính sách đối ngoại quốc phòng vừa thay mặt Tàu nói bóng gió với Mỹ.  
(Th09)
http://tranhung09.blogspot.com/2013/01/chao-nam-moi-2013-xang-co-can-lop-co.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét