Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

05 tháng 1 2013

Chinese surveillance ships patrol South China Sea

Chinese surveillance ships patrol South China Sea
Xinhua | 2013-1-2 9:27:00
By Agencies

Two Chinese marine surveillance ships on Tuesday patrolled waters near the Beibu Gulf of the South China Sea where offshore oil platforms are located, according to the State Oceanic Administration (SOA).

The vessels are Haijian 75 and Haijian 84, the SOA said in a statement, adding the surveillance aircraft B-3843 also patrolled the same waters.

One of the oil platforms, Ledong 22-1, told patrolling fleet that no oil leak had taken place, nor had they been harassed by foreign vessels lately.

The SOA said Chinese marine surveillance ships carried out 58 patrolling missions on the South China Sea 


http://www.globaltimes.cn/content/753301.shtmlKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét