08 tháng 1 2013

Giao ban công tác tuyên giáo các đảng ủy thuộc TW


Thứ Ba, 8/1/2013

Giao ban công tác tuyên giáo các đảng ủy thuộc TW


Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chiều 7/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị- xã hội.

Hội nghị tập trung đánh giá công tác sáu tháng cuối năm 2012; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; giới thiệu một số mô hình, cách làm mới có hiệu quả công tác tuyên giáo của ngành, lĩnh vực.

Các đại biểu thảo luận đánh giá tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, những nét mới về diễn biến tư tưởng của ngành, đơn vị, những mặt thuận và không thuận; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2013.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực ; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về quán triệt, học tập và triển khai các Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa XI); sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội; Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào; kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”...

Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị-xã hội tham mưu cho các cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, các vấn đề đối nội, đ ối ngoại, các chủ trương, chính sách nhằm thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị.

Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị-xã hội tham mưu giúp cấp ủy triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tuyên truyền về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các cấp, đoàn, hội ; đ ẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,”  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo là tổ chức học tập, quán triệt, tham mưu, hướng dẫn triển khai, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững vàng, nâng cao hiệu quả đối ngoại gắn với triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể.

Hội nghị thống nhất, Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên tham mưu, chỉ đạo, định hướng và tổ chức công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản nhằm thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tuyên truyền tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; giải pháp, kết quả kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2012, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;” “ Hàng Việt về nông thôn;” tuyên truyền đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ…

Công tác tuyên giáo đẩy mạnh tuyên truyền trong nước và thông tin đối ngoại, làm cho bạn bè, dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường, cơ sở pháp lý và thực tiễn về chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, vùng đặc quyền kinh tế nước ta và thềm lục địa; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề biển Đông để nhân dân thế giới, nhất là nhân dân Trung Quốc hiểu hơn và ủng hộ lập trường đúng đắn của Việt Nam.

Thông qua công tác tuyên truyền, khơi dậy lòng tự dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tư tưởng đoàn kết trong nhân dân; bồi đắp, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, tạo khí thế, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đạt thành tựu tơ lớn, quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đoàn thể chính trị kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc của nhân dân, đoàn viên, hội viên; những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, đất đai, y tế, giáo dục-đào tạo, kịp thời tham mưu giúp các cấp, các ngành giải quyết, không để hình thành những điểm nóng.

Công tác tuyên giáo tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch; phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện “ tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ./ .http://www.vietnamplus.vn/Home/Giao-ban-cong-tac-tuyen-giao-cac-dang-uy-thuoc-TW/20131/177292.vnplus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét