Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

01 tháng 1 2013

Điểm tin trên NLG ngày 01/01/2013 (thứ ba)









 đọc tiếp





Điểm Tin & Tư Liệu (NLG)

28-12-2012


30-12-2012


30-12-2012


  DẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI
(Sự kiện Nguyễn Đăng Hưng)

28-12-2012



30-12-2012


31-12-2012


31-12-2012


30-09-2012, 9 nhận xét


30-12-2012


30-12-2012



                                                                                         đọc tiếp

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét