Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

02 tháng 1 2013

Điểm tin trên NLG ngày 02/01/2013 (thứ tư)

Happy New Year 2011.

NLG (top ten) Điểm Tin & Tư Liệu (NLG) 
đọc tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét