Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

03 tháng 1 2013

Điểm tin trên NLG ngày 03/01/2013 (năm)--Hôm nay là ngày mồng 3 tết dương lịch


Thiệp Tết 2013 đẹp | thiệp tết đẹp 2013, thiệp tết 2013, bộ mẫu thiệp tết đẹp, thiệp xuân 2013, thiệp tết 2013, (2)NLG (top ten) 
01-01-2013, 8 nhận xét
02-01-2013, 3 nhận xét
02-01-2013
14-07-2012
03-01-2013
24-12-2012, 6 nhận xét

28-12-2012

 (Sự kiện Nguyễn Đăng Hưng)

02-01-2013
02-01-2013
02-01-2013

 đọc tiếp
http://nguoilotgach.blogspot.com/  Điểm Tin & Tư Liệu (NLG)
         
11-04-2012
01-01-2013
                                                03-01-2013
01-01-2013
02-01-2013
30-09-2012, 9 nhận xét

DẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI
28-12-2012(Sự kiện Nguyễn Đăng Hưng)

02-01-2013
30-01-2012
02-01-2013

đọc tiếp
http://dttl-nguoilotgach.blogspot.com/
 ngày mai 04/01/2013 sẽ điểm tin như thường lệ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét