07 tháng 1 2013

Mừng rơn: "Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã nộp ngân sách 45.000 tỉ đồng"

Thứ Năm, 03/01/2013
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã nộp ngân sách 45.000 tỉ đồng

Năm 2013, Nhà máy dự kiến đạt 6,5 triệu tấn sản phẩm, tăng gần 1 triệu tấn so với năm 2012.


Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoạt động ổn định

Năm 2013, Nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiển sản xuất 6,5 triệu tấn sản phẩm, doanh thu 120.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 16.800 tỉ đồng.

Trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng đã sản xuất khoảng 6 triệu tấn sản phẩm các loại, nộp ngân sách nhà nước trên 15.000 tỉ đồng.

Ông Đinh Văn Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho biết, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn với vai trò đầu tàu sẽ có đóng góp rất quan trọng đối với thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi.

“Tính đến thời điểm này, Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn đã nộp ngân sách trên 45.000 tỉ đồng. So với tổng mức đầu tư 43.000 tỉ, số tiền này đã vượt quá con số đầu tư. Từ những con số biết nói này đã khẳng định được vai trò của Nhà máy lọc dầu Dung Quất” - Ông Đinh Văn Ngọc khẳng định.

(Theo VOV)
Một độc giả thắc mắc: Trong khi thực tế Tổng đầu tư là 3,5 tỷ USD, tức 70.000 tỷ.
Vậy ông Ngọc TGĐ Nhà máy lọc du Dung Quất không biết tính sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét