06 tháng 1 2013

Những lời có cánh...hay lưỡi không xương...*

Oanh Yến Thị Phạm

 Những lời có cánh

Khi nói về biển Đông, không chỉ nói về biển Đông
mà còn phải nhìn mối mâu thuẫn
nhưng thống nhất biện chứng!? (1)
Khi nói về Trung Quốc, không chỉ nói về quân xâm lược Hán, Minh, Nguyên,bành trướng Bắc Kinh. mà còn phải không được
“vong ân bội nghĩa”!? (2)
Khi nói về biểu tình chống Trung Quốc, không chỉ nói là “tụ tập đông người” mà còn là gây bất ổn,
là chuyện “không nên”!? (3)
Khi nói về lợi ích quốc gia, không chỉ nói tới chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ mà phải ứng xử với Trung Quốc,
theo ý thức hệ Cộng sản!?(4)
để bảo vệ sổ hưu (5).
Khi nói về cụ Tổng Trọng, không chỉ nói về Nghị quyết TW4
mà còn phải nhớ tới cụ nhóm lò
có tính nhân văn!?.
Khi nói về anh Tư Sang, không chỉ nói tới bầy sâu
mà còn phải nghĩ tới cái ghế,
sự suy vong của chế độ!?
Khi nói về anh Ba Dũng, không chỉ nói tới lời hứa chống tham nhũng mà còn phải nhớ những khuyết điểm chính trị
và mật danh “X”!?
Khi nói về Quốc hội, không chỉ nói về Quốc hội
mà phải nhớ tiết chế lòng tham
và cùng nhau hứa không tham nhũng!?
Khi nói về các Bộ trưởng, không chỉ nói về các Bộ trưởng
mà phải nhớ để quên tài liệu,
câu trả lời ở nhà!?
Khi nói về VINASHIN, VINALINES, không chỉ nói về các tập đoàn thua lỗ mà phải nhớ là nợ
chứ không phải là lỗ!? (6)
Khi nói về Ngân hàng, không chỉ nói về nợ xấu
mà phải nhớ còn bất động sản
thế chấp giá… trên trời.
Khi nói tới bờ – lốc, bờ leo, không chỉ nói tới bờ – leo, bờ lốc mà phải nhớ tới uy tín của Đảng, Chính phủ
rẻ như bèo.
Khi nói về Bác Hồ, không chỉ nói về Bác Hồ
mà còn phải nghĩ tới Franklin,
Hamilton, Washington??? (7)
Khi nói về người thắng cuộc, không chỉ nói tới người thắng cuộc mà còn nói tới người thua cuộc.
và sự giác ngộ.
Khi nói sửa Hiến pháp, không chỉ nói về việc sửa Hiến Pháp
mà phải nghĩ đến sửa làm gì
và loại nhân dân nào được góp ý!?
Khi nói về người cộng sản, không chỉ nói về người cộng sản
mà còn phải nhớ tới chú Cuội
bên gốc đa già.
Và cuối cùng khi nói về Tự do, không chỉ nói về tự do
mà nói về cái chân lý,
giữa hai cái chân thật.


Houston 01/04/2013
Oanh Yến Thị Phạm


1- Lời cụ Tổng Trọng khi nói về biển Đông
2- Lời Đại tá Trần Đăng Thanh
3- Lời Tướng Nuyễn Chí Vịnh “Biểu tình chống Trung quốc gây bất ổn” (anhbasam 1/1/2013)
4- Cũng lời cha Tướng này “Không quên quyền lợi Quốc gia nhưng ý thức hệ CS chi phối ứng xử với TQ” (anhbasam 1/1/2013) 5- Ai cũng biết của ai.
6- Tổng thanh tra chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã phát biểu trong kết luận thanh tra các VINA. 7- Hình các vị Tổng thống Mỹ trên các tờ USD.


http://danluan.wordpress.com/2013/01/06/oanh-yen-thi-pham-nhung-loi-co-canh/


*tiêu đề có bổ sung của NLG: "...lưỡi không xương "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét