01 tháng 1 2013

Nội dung thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên VTV lúc 19 giờ ngày 01/01/2013

Nội dung thông điệp đầu năm ca Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét