Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

01 tháng 1 2013

Nội dung thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên VTV lúc 19 giờ ngày 01/01/2013

Nội dung thông điệp đầu năm ca Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét