08 tháng 1 2013

Thôi thôi chớ góp ý kiến ý cọt gì nữa ! Chưa gì mà đã đe nẹt thế này...

Xử lý việc lợi dụng lấy ý kiến Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng


(LĐO) - Thứ ba 08/01/2013


Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sáng nay (8.1).

Một mặt nêu yêu cầu về tính “dân chủ và thực chất” của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng đặt ra yêu cầu “phải thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng”.

Ông cũng yêu cầu nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; xử lý kịp thời những hành động tán phát tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân.

Đối với báo chí, Trưởng Ban tuyên giáo TƯ nhấn mạnh trách nhiệm mở chuyên trang, chuyên mục… có nhiều hình thức thu nhận góp ý và phản ánh khách quan, toàn diện, kịp thời nhanh chóng ý kiến của nhân dân. Ý kiến chọn đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng cần đảm bảo khách quan, mang tính tiêu biểu và tính xây dựng. Tránh khuynh hướng phiến diện, thiên lệch, không chuẩn xác, trung thực.


http://laodong.com.vn/Chinh-tri/Xu-ly-viec-loi-dung-lay-y-kien-Hien-phap-de-xuyen-tac-cong-kich-chong-pha-Dang/98454.bld


 NLG:
Tui chỉ xin góp 1 ý là câu chữ HP lần này nên im đậm những điều khoản cốt lõi đngười dân dđọc và mau thuộc thôi, ngoài ra thì... có phát biểu cũng như  cNguyễn Y Vân đã  nói .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét