02 tháng 1 2013

Tin mới đầu năm: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương
  02/01/2013
 
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh .
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 158-QĐ/TW về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 159-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 160-QĐ/TW về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Quyết định số 161-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương.
Bộ Chính trị cũng ban hành các Quyết định số 655-QĐNS/TW về việc phân công đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 656-QĐNS/TW về việc phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương./.
http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=563269
(Theo TTXVN)    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét