Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

19 tháng 2 2013

Ảnh "độc" về VN trên website hài hước lớn nhất TG


Ảnh "độc" về VN trên website hài hước lớn nhất TG 

 

 xem tiếp ở đây:


http://kienthuc.net.vn/gallery/ta-tay/201302/anh-doc-ve-VN-tren-website-hai-huoc-lon-nhat-TG-895841/?p=1#.USMFRGfDu4U


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét