22 tháng 2 2013

Báo chí cách mạng đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước

Thứ Năm, 21/02/2013
Báo chí cách mạng đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước

Trong không khí mừng Xuân Quý Tỵ 2013, sáng 19/2, tại Trụ sở Báo Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức giao ban và gặp mặt báo chí đầu Xuân với các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý và cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng năm mới tới các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý và cơ quan báo chí; các đồng nghiệp làm báo cả nước.
Năm 2012, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã có nhiều cố gắng trong công tác phục vụ các cơ quan báo chí. Đồng thời, các cơ quan báo chí đã tích cực hỗ trợ, phối hợp với Ban, Bộ, Hội và các cơ quan chủ quản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh hoan nghênh, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tựu đạt được trong năm 2012 của báo chí nước nhà, những người làm báo cả nước.
Về công tác báo chí trong năm 2013, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Năm 2013 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020) với mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Chúng ta đứng trước những cơ hội lớn, đồng thời còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Đảng, Nhà nước và nhân dân mong rằng, những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện, không ngừng học tập, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân; vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thông tin, tuyên truyền một cách toàn diện, sâu sắc, trung thực, kịp thời công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta vì mục tiêu cao cả “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu, các cơ quan báo chí cần triển khai tích cực hơn nữa việc tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tuyên truyền, vận động, phản ánh ý kiến góp ý của nhân dân vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gắn với tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 ngay từ những tháng đầu năm; đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội; bác bỏ các thông tin và luận điệu sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
PV 
http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/congluan.vn/Bao-chi-cach-mang-dong-gop-to-lon-cho-su-nghiep-phat-trien-dat-nuoc/10428221.epi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét