07 tháng 2 2013

BT QP Hoa Kỳ Panetta cảnh cáo TQ--パネッタ国防長官が中国に強く自制呼びかけ(13/02/07)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét