Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

07 tháng 2 2013

BT QP Hoa Kỳ Panetta cảnh cáo TQ--パネッタ国防長官が中国に強く自制呼びかけ(13/02/07)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét