Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

15 tháng 2 2013

Bức ảnh đẹp nhất ngày Tình Yêu

Bức ảnh đẹp nhất ngày Valentine

66918_4821133765261_2119597079_n
Tình già thật đẹp biết bao/
Mai kia mình được phần nào hay chăng?
http://quechoa.vn/2013/02/14/buc-anh-dep-nhat-ngay-valentine/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét