05 tháng 2 2013

Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá

Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá

Constitution. Ảnh: Internet
Constitution. Ảnh: Internet

Thưa bạn đọc,
Một số bạn đọc email và comment nói rằng, tại sao Cua Times không bàn chuyện sửa đổi Hiến pháp. Xin thưa rằng, lão IT chủ xị chưa bao giờ cầm cuốn Hiến pháp 1992 trong tay và chưa đọc một chương nào. Những bản trước lại càng không biết. Thế thì lão Cua góp ý ra răng???

Ai đã đọc Hiến pháp rồi, ai chưa đọc, ai đọc rồi bỏ dở, xin tham gia vào phần thăm dò cuối entry.
Ai khen hiến pháp Mỹ hay thì cho biết nó hay như thế nào và tại sao. Và đã đọc từ đầu đến cuối chưa, đã hiểu hết ngôn từ trong đó chưa.
Sau khi có kết quả, chúng ta sẽ bàn tiếp. Hang Cua cương quyết không chém gió khi không hiểu gì về Hiến pháp nước mình và của một nước đại diện cho tư bản có nhiều vấn đề trước chủ nghĩa Mác Lê.
Lý do Tổng Cua không đọc hết là vì đoạn mở đầu Hiến pháp VN như sau
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Ðiện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.
Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Ðại hội lần thứ VI của Ðảng Cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.
Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Ðảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Cuốn HP CHXHCNVN.
       Cuốn HP CHXHCNVN.

Theo bạn, đây là bài xã luận trên báo Nhân Dân hay là lời nói đầu cho Hiến pháp. Chỉ riêng phần nói về chiến thắng xâm lược, VN mình đánh thắng nhiều cuộc xâm lược, không chỉ có hai. Thông tin đó là không chính xác. Nhỡ sau mình đánh thắng thêm vài thằng nữa thì sao. Và có cần đưa “chiến thắng” vào Hiến pháp không? Hay nó thuộc vào môn lịch sử?
Mở đầu dài 531, gấp 5 lần lời mở đầu của của HP Cộng hòa Pháp năm 1958 chỉ ngắn 123 từ “Nhân dân Pháp trịnh trọng tuyên bố thiết tha gắn bó với các quyền con người và các nguyên tắc chủ quyền thuộc về nhân dân như đã được quy định trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789, được khẳng định và bổ sung trong Lời nói đầu của hiến pháp năm 1946.
Trên cơ sở các nguyên tắc này và nguyên tắc quyền tự quyết của các dân tộc, Nhà nước Cộng hoà Pháp tạo điều kiện cho các lãnh thổ hải ngoại tự nguyện gia nhập Cộng hoà Pháp, xây dựng các thiết chế mới trên cơ sở lý tưởng chung về tự do, bình đẳng, bác ái và nhằm phát huy dân chủ tại các lãnh thổ đó.
Phần mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ có đúng 70 từ được viết từ cách đây hơn hai thế kỷ ”Chúng tôi, nhân dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với mục đích xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong toàn khối, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta, quyết định xây dựng Hiến pháp này cho Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.
Điều gì xảy ra nếu cách đây 237 năm, các nhà lập pháp Hoa Kỳ viết rằng, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Washington và tư tưởng Jefferson vĩ đại, nhưng sau đó con cháu phát hiện George Washington có con riêng với nô lệ da đen và Thomas Jefferson chống nô lệ những vẫn nuôi người ở trong nhà, thì thế nào nhỉ.
Xin các nhà soạn thảo hiến pháp Việt Nam một điều nhỏ. Hiến pháp là constitution – mà hướng dẫn làm constitution có đầy trên internet, có thể là nội qui của một câu lạc bộ và có thể là hiến pháp của một quốc gia. Constitution gồm Tuyên bố (Lời nói đầu – ngang với tuyên ngôn quốc gia), và các điều khoản làm nền tảng cho nội qui hay luật pháp.
Hiến pháp không phải là nơi cho các vị chém gió bằng các mỹ từ trống rỗng. Hãy thực tế bằng sự chuyên nghiệp của những người làm luật. Cần nhìn xa hàng thế kỷ cho đất nước đi lên.
Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ năm 1776 viết “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
Khi soạn thảo Hiến pháp, phần Tuyên ngôn nhân quyền năm 1791, điều bổ sung thứ 2 được viết như sau “Xét thấy lực lượng dự bị có tổ chức nghiêm chỉnh là rất cần thiết cho nền an ninh của một quốc gia tự do, quyền của dân chúng được giữ và sử dụng vũ khí sẽ không bị vi phạm.”
Từ Tuyên ngôn Độc lập sang Hiến pháp và biến thành luật dùng vũ khí tự vệ mà cả nước Mỹ hiện có khoảng 270 triệu khẩu súng cá nhân trên khoảng 313 triệu dân, tương đương với 89 người có súng trong 100 dân Mỹ, từ trẻ em đến cụ già, tỷ lệ cao nhất thế giới.
Obama đang đau đầu về chuyện hạn chế vũ khí cá nhân, ông không thể ra lệnh vi hiến.
Các anh Việt Nam đi du lịch nhớ, thấy em Mỹ nào mông căng, vú tròn, sexy, mà sờ soạng, là nàng rút súng đòm cho một phát chết ngay. Người đẹp vẫn vô tội vì quyền tự vệ chính đáng được hiến pháp bảo vệ.
Mong bạn đọc tham khảo mấy tài liệu này trước khi đóng góp ý kiến cho Hiến pháp nước nhà. Ít ra cũng nên viết ngắn như HP năm 1946, lời mở đầu cô đọng và dễ hiểu.
 


http://hieuminh.org/2013/02/05/cang-di-xa-cang-thay-hien-phap-minhdai-qua/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét