17 tháng 2 2013

Chùm ảnh nóng: Lễ "Tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh chống quân Trung Quốc xâm lược" tại tương đài Trần Hưng Đạo, Q1, Tp. HCM sáng ngày 17/2/2013


 Kính gửi các Anh, các Chị hình ảnh lễ "Tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh chống quân Trung Quốc xâm lược" tại tương đài Trần Hưng Đạo, Q1, Tp. HCM sáng ngày 17/2/2013
( To Le Son)
39 attachments — Download all attachments   View all images  
DSC02985.JPGDSC02985.JPG
327K   View   Download  
DSC02986.JPGDSC02986.JPG
292K   View   Download  
DSC02987.JPGDSC02987.JPG
290K   View   Download  
DSC02988.JPGDSC02988.JPG
334K   View   Download  
DSC02989.JPGDSC02989.JPG
334K   View   Download  
DSC02990.JPGDSC02990.JPG
338K   View   Download  
DSC02991.JPGDSC02991.JPG
326K   View   Download  
DSC02992.JPGDSC02992.JPG
376K   View   Download  
DSC02993.JPGDSC02993.JPG
342K   View   Download  
DSC02994.JPGDSC02994.JPG
345K   View   Download  
DSC02995.JPGDSC02995.JPG
327K   View   Download  
DSC02996.JPGDSC02996.JPG
362K   View   Download  
DSC02997.JPGDSC02997.JPG
365K   View   Download  
DSC02998.JPGDSC02998.JPG
342K   View   Download  
DSC02999.JPGDSC02999.JPG
352K   View   Download  
DSC03000.JPGDSC03000.JPG
355K   View   Download  
DSC03001.JPGDSC03001.JPG
343K   View   Download  
DSC03002.JPGDSC03002.JPG
321K   View   Download  
DSC03003.JPGDSC03003.JPG
345K   View   Download  
DSC03004.JPGDSC03004.JPG
356K   View   Download  
DSC03005.JPGDSC03005.JPG
301K   View   Download  
DSC03006.JPGDSC03006.JPG
343K   View   Download  
DSC03007.JPGDSC03007.JPG
366K   View   Download  
DSC03008.JPGDSC03008.JPG
357K   View   Download  
DSC03009.JPGDSC03009.JPG
357K   View   Download  
DSC03010.JPGDSC03010.JPG
347K   View   Download  
DSC03011.JPGDSC03011.JPG
339K   View   Download  
DSC03012.JPGDSC03012.JPG
329K   View   Download  
DSC03013.JPGDSC03013.JPG
356K   View   Download  
DSC03014.JPGDSC03014.JPG
344K   View   Download  
DSC03015.JPGDSC03015.JPG
363K   View   Download  
DSC03016.JPGDSC03016.JPG
330K   View   Download  
DSC03017.JPGDSC03017.JPG
340K   View   Download  
DSC03018.JPGDSC03018.JPG
337K   View   Download  
DSC03019.JPGDSC03019.JPG
329K   View   Download  
DSC03020.JPGDSC03020.JPG
351K   View   Download  
DSC03021.JPGDSC03021.JPG
353K   View   Download  
DSC03023.JPGDSC03023.JPG
337K   View   Download  
DSC03022.JPGDSC03022.JPG
346K   View   Download 
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét