20 tháng 2 2013

Chùm tin liên quan đến ông Hoàng Hữu Phước

Chùm tin liên quan đến ông Hoàng Hữu Phước

- GS Nguyễn Minh Thuyết: “Tôi thất vọng khi đọc lời xin lỗi của ông Hoàng Hữu Phước” (Infonet). – Luật sư Trần Đình Triển: “Đủ căn cứ bãi nhiệm chức danh ĐBQH của ông Hoàng Hữu Phước” (GDVN). - Giá như ông Phước đừng xin lỗi! (Anh Vũ). “Ông là đại biểu của dân mà khi nghe dân phản ánh thì ngay lập tức nghĩ ngay rằng đó là sự xúc xiểm và tấn công đối với ông và tập thể của ông (tức là QH), thì theo ông liệu có ai dám đến phản ánh gì với ông nữa không?”. – Trần Đình Thu: Quốc hội cần khẩn cấp xem xét sức khỏe tâm thần của đại biểu Hoàng Hữu Phước (Quê Choa). Sao lại so sánh cái điên của nghị khùng Hoàng Hữu Phước với cái điên của nhà thơ Bùi Giáng? – Tám Tàng: Ai đẻ ra nghị Phước? (Hồi 2) (Người Lót Gạch).
- Bùi Hoàng Tám: “Tứ đại ngu” không thể của ĐB. Phước? (DT). - Đại biểu Hoàng Hữu Phước nói gì? (TT). - ĐBQH Hoàng Hữu Phước: Nhận sai nhưng không từ nhiệm (PLTP). - Đại biểu Quốc hội tranh luận, xin lỗi qua ’cửa phụ’ (ĐV). - Trở thành đại biểu Quốc hội… không hề đơn giản (KT). - Tướng Thước nói về tâm và tầm đại biểu Quốc hội (TP). – Đừng phụ lá phiếu của dân (VNN). “ĐBQH là người đại diện cho nhân dân, đem tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân lên bàn nghị sự. Từ những việc nhỏ đến việc lớn trên bàn nghị sự cũng đều phải lấy cái gốc là nhân dân”. - Lại chuyện nghị khùng: Quan điểm triệt hạ đất nước Israel của một đại biểu QH Việt Nam (Cầu Nhật Tân). - Ông Hoàng Hữu Phước từng tự giới thiệu mình với Saddam Hussein? (PT). – Tứ đại khoái ông Hoàng Hữu Phước (Phair Zios). – Hoàng Hữu Phước: ‘Tôi chấp nhận tất cả hình thức xử lý của Quốc hội’ (VNE).

TTXVH 

ĐB Hoàng Hữu Phước gửi thư xin lỗi ĐB Dương Trung Quốc (DT).  - GS Nguyễn Minh Thuyết: Chẳng ai dại mà giật dây cho… ‘tứ đại ngu’ (PT).  - Ông đã phụ lá phiếu của tôi! (PT).  - “Tứ đại” luận về một ông nghị (TT).  – Luật sư Trần Quốc Thuận: Tác giả ‘Tứ đại ngu’ có dấu hiệu phạm luật hình sự (TP). - “Ý kiến miễn nhiệm ĐBQH với ông Hoàng Hữu Phước là quá nặng” (GDVN).  - Hổ ngươi (ĐBND). - Các nghị mắng nhau – Tín hiệu tốt lành (Hiệu Minh).   – ĐB Phước với chuyện ‘vạ miệng’ (VNN). – Văn hóa tranh luận (LĐ).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét