12 tháng 2 2013

Cùng viết Hiến pháp


Cùng viết hiến pháp ra đời ngày 1/2/2013 để tạo ra một không gian đối
thoại dân chủ về việc sửa đổi Hiến pháp, và sẽ được duy trì ít nhất
đến ngày 31/03/2013 để phục vụ việc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo
sửa đổi Hiến pháp 1992. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu tạo
điều kiện cho những đối thoại thẳng thắn về xây dựng nhà nước pháp
quyền ở Việt Nam.

Nhóm khởi xướng

Ngô Bảo Châu
Đàm Thanh Sơn
Nguyễn Anh Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét