20 tháng 2 2013

Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam & Chùm bài về sửa đổi Hiến Pháp


 19/02/2013
Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

Ngày 19/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các vị trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các thời kỳ; Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, tâm huyết, có trách nhiệm.
Các đồng chí: Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, tâm huyết, có trách nhiệm
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, tâm huyết, có trách nhiệm
Góp ý tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, vừa kế thừa được các thành tựu các bản Hiến pháp trước đó cũng như xu thế phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, Dự thảo còn nhiều vấn đề cần tiếp tục làm rõ.
GS.TS Nguyễn Duy Quý, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, Điều 21, trang 53 bổ sung: "Mọi người có quyền sống" là chưa đủ, bởi ngoài quyền sống, mọi người có quyền được học tập, lao động, mưu cầu hạnh phúc. Cùng với đó, phần 3, Điều 27, trang 55: "Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về giới" cũng chưa đủ, bởi không chỉ có cấm mọi hành vi phân biệt về giới mà phải có cả màu da, dân tộc.
Về vấn đề thành lập Hội đồng Hiến pháp, các đại biểu cho rằng, đây là thiết chế mới, lần đầu tiên xuất hiện trong Hiến pháp nước ta với ý nghĩa là cơ quan kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước, bảo đảm sự đúng đắn và thượng tôn Hiến pháp - văn bản có giá trị pháp luật cao nhất. Hội đồng Hiến pháp phải có thực quyền ngay cả khi Quốc hội ban hành trái luật thì cũng có quyền bác bỏ. Các đại biểu hy vọng rằng, tại văn bản luật định này, sẽ xác định cụ thể những nội dung trên theo hướng bảo đảm để Hội đồng Hiến pháp có cơ cấu gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.
Góp ý vào Điều 4, ông Trần Đình Phùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhất trí, tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn vấn đề Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội để phát huy đầy đủ quyền lãnh đạo của Đảng và khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam. Đảng phải nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra. Phải phòng và chống những nguy cơ, suy thoái biến chất của cán bộ, đảng viên và cần thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp sửa đổi.
Cũng góp ý vào Điều 4, ông Nguyễn Văn Hằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh đến khoản 3: "Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Theo ông, trình bày như vậy chưa thể hiện được bổn phận Đảng cầm quyền, đây lại là bổn phận rất quan trọng. Ông Nguyễn Văn  Hằng đề nghị thay bằng vai trò lãnh đạo của Đảng được đảm bảo bằng pháp luật. Viết như vậy mới tạo được cơ sở để cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm trước hành vi của mình, nếu không sẽ chung chung.
Đáng chú ý, vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam được thể hiện trong Điều 9 cũng được nhiều đại biểu tham gia góp ý. Các đại biểu cho rằng: MTTQ có vị trí quan trọng. Tuy nhiên, việc thể chế một số mặt, đặc biệt vai trò giám sát chưa xứng đáng và sát với tình hình thực tế.

PGS.TS Phạm Xuân Hằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội cho rằng, để xứng tầm với vị trí của MTTQ Việt Nam, vấn đề giám sát và phản biện xã hội cần phải được Hiến pháp quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn, trong điều kiện hệ thống chính trị Việt Nam do một tổ chức chính trị duy nhất là Đảng ta lãnh đạo. Việc tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân chỉ có thể có được trên nền thực hành dân chủ. Khoản 3 của Điều 9 chưa phản ánh đúng vị trí, vai trò của MTTQ, dễ tạo ra cơ chế xin - cho.
Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh góp ý, cần làm rõ quyền hành pháp, tư pháp, lập pháp…
Tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Ban Tổ chức tiếp thu và chuyển đến những cơ quan liên quan và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Theo ĐCSVN
http://www.gdtd.vn/channel/3002/201302/Gop-y-sua-doi-Hien-phap-Ve-vai-tro-lanh-dao-cua-Dang-cong-san-Viet-Nam-1967052/

Chùm bài liên quan(TTXVH)

H3

<= PGS.TS nhà văn Nguyễn Thanh Tú. Photo: Blog Tễu. – Tổ tiên của nhà văn ấy trước kia tồn tại ở đâu? (Người Buôn Gió). “Tổ tiên của nhân dân Việt Nam vẫn tồn tại từ xưa đến nay. Được mấy nghìn năm rồi lịch sử rành rành ra đó,bỗng hôm nay xuất hiện ông, phán câu xanh rờn là vậy. Hay là tổ tiên ông trước kia không ở trên mảnh đất Việt Nam này, không sống cùng dân tộc này. Mà mới cách đấy 20 năm, khi có điều 4 hiến pháp, gia đình ông mới từ đâu sang đây sinh sống. Cho nên ông chỉ biết đến quãng thời gian đó mà thôi?”.  - ĐÀO TIẾN THI: THƯ NGỎ GỬI ANH NGUYỄN THANH TÚ (Tễu).
- Rắn dại xuất hiện đầu năm Tỵ (DLB).   – Bỏ điều 4 Hiến pháp có là tự sát? (FB Đỗ Đức/ Quê Choa). “Giữ điều 4 trong Hiến Pháp mới chính là tự sát”.  – “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao”!!! (DLB).
- Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp (Ba Sàm). “Tình hình mọi mặt hiện nay của đất nước đã đi tới thời điểm không thể trì hoãn cuộc cải cách chính trị toàn diện. Bối cảnh quốc tế vừa đòi hỏi, thách thức, cũng vừa tạo ra những thuận lợi chưa từng có cho một cuộc cải cách chính trị để xây dựng nên một thể chế chính trị dân chủ cho Việt Nam… Tuy nhiên, tôi xin đề nghị Bộ Chính trị tự đặt ra cho mình mức kỷ luật là: Toàn thể Bộ Chính trị khóa XI hết nhiệm kỳ này sẽ thôi không tham gia vào bất kỳ cấp ủy nào của Đảng dù ở địa phương hay trung ương”.
- MTTQ góp ý sửa Hiến pháp: Tổ quốc và nhân dân phải được đặt lên hàng đầu (TN). - Góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Vai trò của nhân dân được khẳng định rõ ràng hơn (LĐ).
Luật hóa vai trò lãnh đạo của Đảng (PLTP). “Cần tăng thêm thời gian lấy ý kiến nhân dân góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992″.
- PGS, TS NGUYỄN VIẾT THÔNG, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương: Tính hợp lý của Ðiều 4 trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) (ND). “Trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch luôn kích động đòi chúng ta bỏ Ðiều 4 trong Hiến pháp, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”. Sao gọi dân là “các thế lực thù địch”? Nếu không tin việc đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp là ý của dân thì đảng có dám làm một cuộc trưng cầu dân ý không?  - Trần Mạnh Hảo: PGS, TS NGUYỄN VIẾT THÔNG – TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG CHƯA HỀ ĐỌC MARX (Ba Sàm).
- Góp ý sửa đổi Hiến pháp: “Đảng viên phải chịu trách nhiệm cá nhân về hoạt động lãnh đạo” (DT).
- Hội đồng Hiến pháp không thể chỉ ‘kiến nghị’ (VNN). “Hội đồng bảo hiến, có thẩm quyền phán quyết đối với các luật, văn bản và quyết định không phù hợp với Hiến pháp của tất cả các cơ quan nhà nước”. - Về tính chính đáng trong tổ chức và vận hành của các cơ quan nhà nước hiện nay (Nghiên cứu Lập pháp VPQH).- Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam (GD&TĐ). “Góp ý vào Điều 4, ông Trần Đình Phùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhất trí, tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam… Tuy nhiên, cần làm rõ hơn vấn đề Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội để phát huy đầy đủ quyền lãnh đạo của Đảng và khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam”.   – Khẳng định quyền con người và nghĩa vụ công dân (GD&TĐ).  – Sửa đổi hiến pháp, một trò hề hay là điều sỉ nhục công dân ? (DĐCN).
- Lưu Hà Sỹ Tâm: Hình thức, giả vờ – hệ lụy của Hiến pháp tồi – lối thoát (BoxitVN).
- XA DÂN LÀ ĐẢNG TỰ TIÊU (Bùi Văn Bồng).  – Nguyễn Văn Thạnh HIẾN PHÁP VÀ DÂN CHỦ (Phạm Viết Đào).
- 1625. Đảng Xanh không tham chính (Ba Sàm).
- TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức: Quyền cơ bản trong vương quốc dân chủ hàng đầu thế giới (Tia sáng).
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét