Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

20 tháng 2 2013

Hai bức ảnh... một nỗi niềm!

Thứ tư, ngày 20 tháng hai năm 2013

Hai bức ảnh... một nỗi niềm!

NBD- Không biết bình luận thế nào, nhìn hai bức ảnh thấy buồn cho cả hai phía. 
Văn nghệ sỹ trước chính quyền
http://nguoibadon.blogspot.com/2013/02/hai-buc-anh-mot-noi-niem.html
Và chính quyền đối với văn nghệ sỹ ( ảnh báo Quảng Bình)  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét