05 tháng 2 2013

Hai hình ảnh trái nghịch...thật đáng buồn

Thứ hai, ngày 04 tháng hai năm 2013


Không lời

Một sự so sánh cho thấy kết quả thật là đáng buồn.

http://chimkiwi.blogspot.com/2013/02/khong-loi.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét