Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

05 tháng 2 2013

Hai hình ảnh trái nghịch...thật đáng buồn

Thứ hai, ngày 04 tháng hai năm 2013


Không lời

Một sự so sánh cho thấy kết quả thật là đáng buồn.

http://chimkiwi.blogspot.com/2013/02/khong-loi.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét