Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

04 tháng 2 2013

Điện mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam..lèo tèo quá!

Điện mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
02/02/2013
Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta./
 ---

NLG: Chỉ có vậy thôi sao ? "Nghèo" quá vậy ! Có lẽ ngày cuối tuần nên bạn bè...đi chơi chưa về...huhuhu

http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=569042
(Theo TTXVN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét