Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

02 tháng 2 2013

Lãnh đạo TQ khẳng định chính sách biển

Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại kể từ khi trở thành Tổng bí thư, ông Tập Cận Bình nói, Trung Quốc sẽ không bao giờ thương lượng những gì mà họ coi là lợi ích "cốt lõi" trong vấn đề lãnh thổ và an ninh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét