Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

12 tháng 2 2013

Thời sự 19h - 11/02/2013--"Những ý kiến chất lượng đống góp vào việc sửa đổi hiến pháp 1992"


"Những ý kiến chất lượng đóng góp vào việc sửa đổi hiến pháp 1992"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét