12 tháng 2 2013

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vạch mặt Nguyễn Chí Vịnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét