22 tháng 2 2013

Vai trò lãnh đạo của Đảng cần được thể hiện rõ hơn trong dự thảo Hiến pháp
Vai trò lãnh đạo của Đảng cần được thể hiện rõ hơn trong dự thảo Hiến pháp


QĐND - Thứ Tư, 20/02/2013


Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam các thời kỳ; Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức đã nhận nhiều ý kiến tâm huyết. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều tập trung khẳng định sự cần thiết phải xác định rõ vị trí, vai trò của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong Hiến pháp.

Đề cập đến Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ông Phạm Xuân Hằng, nguyên Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Theo ông Hằng, tại khoản 3, Điều 4 của dự thảo quy định “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. là chưa đủ, chưa thể hiện hết vị thế, bổn phận lãnh đạo cao cả của Đảng. Không chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam mà tất cả các tổ chức xã hội, đoàn thể, mọi công dân đều phải sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, điều đó là tất yếu. Hiến định mang tính đương nhiên như vậy đối với các tổ chức của Đảng và đảng viên, rõ ràng là chưa làm nổi bật, chưa thể hiện sự gắn kết giữa vị thế lãnh đạo với trách nhiệm của Đảng trước nhân dân. Bởi vậy, ông Hằng kiến nghị nên sửa khoản 3, Điều 4 là: “Vai trò lãnh đạo của Đảng được bảo đảm bằng pháp luật và do luật đinh”… Quy định như vậy sẽ bảo đảm giá trị pháp lý, bảo đảm vị thế của Đảng, đồng thời, tạo cơ sở để Đảng lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Nếu không, sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng quy trách nhiệm hành chính, trách nhiệm chính trị rất chung chung như vẫn tồn tại trong thực tiễn thời gian qua.

Ông Trần Đình Phùng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhất trí, tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là tổ chức lãnh đạo cao nhất. Tuy nhiên, ông Phùng kiến nghị: Cần làm rõ hơn vấn đề Đảng lãnh đạo đất nước và xã hội để phát huy đầy đủ quyền lãnh đạo của Đảng và khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng phải nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra. Phải phòng và chống những nguy cơ, suy thoái biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và cần thể chế hoá vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp sửa đổi.

Cùng quan tâm và góp ý về vấn đề này, nhiều đại biểu cho rằng, cần thiết xây dựng luật về Đảng. Ông Lê Truyền, nguyên Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất: Ngay sau khi Quốc hội thông qua Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, cần xúc tiến soạn thảo luật về Đảng. Tán thành quan điểm, lập luận này, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh đề nghị bổ sung quy định “Nhân dân thực hiện sự giám sát của mình với Đảng theo quy định về giám sát xã hội và phản biện xã hội”.. Theo đó, cùng với việc xây dựng luật về Đảng, cần xây dựng luật về hoạt động giám sát và phản biện. 

Đặt vấn đề về vị trí, vai trò của Đảng từ khía cạnh khác, đại biểu Hoàng Thái, nguyên Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trích dẫn Điều 70 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. Ông Thái phân tích: Gần 70 năm xây dựng đất nước với 4 bản Hiến pháp đều ghi rõ “Lực lượng vũ trang trung thành với Tổ quốc và nhân dan”^ và không nên thay đổi vị trí như trong dự thảo. Ông Thái nhấn mạnh: “Bác Hồ nói rằng, ở bất kỳ đâu cũng phải đặt Tổ quốc, nhân dân lên trên hết. Như vậy, đặt Đảng lên trên Tổ quốc là không phù hợp”.. Vẫn nhấn mạnh tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông Hoàng Thái đề nghị nên sửa lại cách viết ở lời nói đầu của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Theo ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ nói chữ “dưới”, mà chỉ nói nhân dân có Đảng lãnh đao….

Tại hội nghị, nhiều vấn đề quan trọng khác cũng được các đại biểu cho ý kiến. Theo ông Phạm Xuân Hằng, dự thảo sửa đổi quy định về Hội đồng Hiến pháp do Quốc hội thành lập và chỉ có chức năng kiểm tra, kiến nghị thì hiệu quả sẽ rất thấp. Do đó, cần quy định theo hướng Hội đồng Hiến pháp phải có thẩm quyền phán quyết. Ông Lê Truyền cũng cho rằng, Hội đồng Hiến pháp phải là tổ chức độc lập để có thực quyền, nếu quy định như trong dự thảo thì khó phát huy hiệu quả.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng bổ sung một quy định rất tiến bộ là nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp. Về điều này, ông Hoàng Thái kiến nghị: Nên quy định theo hướng những người đứng đầu các cấp do nhân dân bầu cử trực tiếp chứ không thông qua đại diện nữa. “Như thế nhân dân sẽ lựa chọn được người xứng đáng”, ống Hoàng Thái nhận định.

Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh thì cho rằng: Quy định về biểu quyết như Điều 30 trong dự thảo: “Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân” là chưa phù hợp, nên sửa lại là: “Nhân dân có quyền biểu quyết về Hiến pháp và những vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia”.

GS, TS Nguyễn Duy Quý, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng: Điều 21 ghi “Mọi người có quyền sống” là chưa đủ, bởi ngoài quyền sống, mọi người có quyền được học tập, lao động, mưu cầu hạnh phúc. Cùng với đó, khoản 3, Điều 27 của dự thảo đề cập: “Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về giới” cũng chưa đủ, bởi không chỉ có cấm mọi hành vi phân biệt về giới mà phải có cả màu da, dân tộc.

Liên quan đến quy định về quyền lực Nhà nước, một số đại biểu kiến nghị, Hiến pháp cần viết rõ hơn cơ cấu quyền lực Nhà nước gồm những gì, giới hạn đến đâu, tính độc lập tương đối của 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp…

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường trực, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham gia sửa đổi Hiến pháp. Đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh, các ý kiến của các đại biểu hết sức sâu sắc, nhiều ý kiến đề cập đến những vấn đề cụ thể, xác đáng. Ban Thường trực sẽ tổng hợp các ý kiến này gửi Quốc hội xem xét. Đồng chí cũng mong muốn, sau hội nghị này, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu và đóng góp những ý kiến có chất lượng với Ban Thường trực và ở những buổi tổ chức lấy ý kiến tiếp theo.ĐÀO HỒNG
 http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/412/414/414/229679/Default.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét