17 tháng 2 2013

Viếng liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược 17-2-1979 (2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét