22 tháng 2 2013

Viếng liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược cũng bị ngăn chặn 17-02-13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét