07 tháng 2 2013

Xem hai vòng hoa vào lăng Hồ Chí Minh, cái nào đẹp ?

Đoàn TBT và lãnh đạo Đảng(ảnh trên Viet-Studies)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét